O škole

Základní škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Zvídavá a tvořivá škola“ . Jako cizí jazyk je vyučována angličtina od 3. ročníku. ZŠ společně se ŠD nabízí velké množství mimoškolních zájmových aktivit. Zájmové kroužky pro děti, výtvarné dílny pro maminky, společné akce pro rodiče a děti a víkendové sportovní akce.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok”. Pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ je nabízena 1× měsíčně MINIŠKOLIČKA (škola na zkoušku). Školní družina má také vypracovaný školní vzdělávací program, který je založený na tematických měsíčních celcích.

Školní jídelna připravuje i stravu pro děti a zaměstnance ZŠ (obědy) i MŠ (dopolední, odpolední svačiny, obědy).

Aktuality

Podzimní sběr starého papíru

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 15. 10. 2019 14:00 – 17:00 16. 10. 2019 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00 Místo: POZOR ZMĚNA!!! hasičská zbrojnice na Jakubském nám naproti škole

Beseda pro rodiče Naše role v rodině

BESEDA PRO RODIČE MGR. JIŘÍ HALDA NAŠE ROLE V RODINĚ 6.5.2019 v 16.00 BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY STAŘEČ FINANCOVÁNO V RÁMCI PROJEKTU „EU PENÍZE ŠKOLÁM“ VÝZVA 63 POZVANKA_BESEDA_ROLE_V_RODINE_2019.docx

Připravujeme výstavu ke 100. výročí založení ČR

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhne v prostorách školy výstava ke 100. výročí založení ČR. V rámci oslav tohoto významného výročí zasadí každá třída jednu lípu na vybraných …