Školní řád základní školy
Školní řád mateřské školy
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání
Školní vzdělávací program školní družiny
Klasifikační řád

Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015

Výhled rozpočtu 2018,2019,2020,2021

Uvolňování žáků na více dnů

Úplata MŠ
Úplata ŠD

Správa osobních údajů (GDPR)

Informační povinnost
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů