O mateřské škole PDF Tisk

Z historie MŠ

Mateřská škola ve Starči vznikla původně jako žňový útulek- z něhož byla výnosem Okresního školního výboru v Třebíči z 20.9.1945 zřízena mateřská škola. Byla umístěna v budově obecné školy a její správa byla zatímně přidělena správci obecné školy. Bylo přihlášeno 25 dětí. Od září 1946 působila mateřská škola jako samostatné zařízení. Od 1.září 1948 byla MŠ přemístěna z budovy národní školy do budovy sjednocené tělovýchovy na Nivě. V roce 1969-1970 došlo ke stavebním úpravám, byla rozšířena budova a od školního roku 1970-71 bylo otevřeno druhé oddělení, protože bylo přihlášeno 49 dětí. Ve školním roce 1978-79 bylo přijato 68 dětí a MŠ byla rozšířena o další oddělení, které bylo provizorně umístěno v třípokojovém bytě bytovky MNV. Toto oddělení bylo přestěhováno v roce 1993 do budovy na Horní ulici patřící obecnímu úřadu. Po rozsáhlé rekonstrukci této budovy v roce 2000 a 2001 byly do těchto prostor umístěny i další dvě třídy z budovy TJ na Nivě. V tomto roce docházelo do MŠ 65 dětí. Od 1.července 2001 byla MŠ sloučena se ZŠ a přešla tím do právní subjektivity.

Ze současnosti

Nová třída
Nová třída
Nová třída
Nová třída
 

Nová budova mateřské školy zajišťuje svým vhodným řešením optimální podmínky pro provoz stávajících 3 tříd s počtem 68 dětí. Třídy Berušek a Sluníček nacházející se v půdní vestavbě využívají každá svoji hernu, sociální zařízení a v části herny jsou rozkládána lehátka k odpolednímu odpočinku. Mezi oběma třídami je umístěna výdejna jídla. Třída Mravenečků v přízemí má kromě toho ještě stálou ložnici, která je z důvodu největších prostor využívána i pro cvičení všech dětí s využitím TV nářadí. Všechny třídy jsou vybaveny vhodným dětským nábytkem, hračkami přiměřenými věku, rozvíjejícími fantazii a tvořivost dětí. K dobrému zázemí patří i v přízemí umístěné šatny dětí, kde jsou vystavovány jejich výtvarné práce a aktuální informace pro rodiče. Nachází se tu i kancelář, kabinet pomůcek, sociální zařízení pro personál a WC pro děti. Prostor ve vestibulu je využíván i při dělení tříd na skupiny. Za budovou se nachází školní zahrada, která ještě není v optimálním stavu, ale po nezbytných terénních úpravách a vybavení zahradním zařízením bude v dostatečné míře vhodně doplňovat pobyt dětí na čerstvém vzduchu a to i v nepříznivém počasí, protože její součástí jsou i dvě kryté terasy. Estetické prostředí je zvyšováno vhodnou výzdobou tříd, chodeb i ostatních prostor z tvorby dětí a p. učitelek. Naše krásná škola, která je jednou z nejstarších budov v obci, v sobě spojuje starodávnou architekturu s moderní současností.

 

Aktualizováno Neděle, 14 Srpen 2011 18:41
 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Stařeč
  
znamkaJakubské nám. 56
675 22 Stařeč
 
telefon(+420) 568 852 202
 
zsstarec@seznam.cz
 

Kde nás najdete

mapabw

Přihlašovací formulář