Organizace a provoz PDF Tisk

1.Provoz MŠ je od 6:00 do 15:30. Od 6:00 do 7:15 je provoz pouze v jedné třídě. Děti se schází do 8:00, po dohodě s učitelkou možno i později. Odchází podle potřeby rodičů buď před obědem v 11:45 nebo po obědě od 12:10 do 12:30. Odpoledne se děti rozcházejí po odpočinku od 14:15 do 15:30.

2.Rodiče jsou povinni předávat své dítě učitelce ve třídě

3. Pokud rodiče nemohou přivádět nebo vyzvedávat dítě z MŠ, stanoví osoby, které je budou zastupovat a jejich jména uvedou na evidenčním listu. Jiným osobám nebude dítě vydáno. V případě, že nebude dítě vyzvednuto do konce provozní doby, bude učitelka s dítětem do 16:00 v MŠ. Po této hodině bude na dveřích MŠ vzkaz, kde se dítě nachází. Rodiče hradí v tomto případě veškeré vynaložené náklady, MŠ a zřizovatel může v opakovaném případě upozornit orgány péče o dítě a policii, docházka dítěte může být v tomto případě ukončena.

4. Rodič je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Nemoc oznámí neprodleně buď osobně nebo telefonicky na tel. čísle 568 852 210. Po infekční nemoci je třeba přinést lékařské potvrzení o tom, že dítě může do kolektivu.

5. Za bezpečnost dítěte odpovídají pedagogické pracovnice po předání dítěte rodičem ve třídě až do doby předání.

6. Strava se do MŠ dováží z kuchyně ZŠ. Svačina se podává hromadně asi v 8:30, oběd v 11:45, odpolední svačina od 14:10. Pokud je dítě nemocné a není předem odhlášené, mohou si rodiče první den oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11:30. Nikoli při průjmu a zvracení. Obědy se odhlašují den předem ve školní jídelně osobně nebo na tel. čísle 568 852 202. V pondělí je možno odhlásit oběd do 8:00. Stravné se platí bezhotovostní platbou - majitelé účtů inkasní platbou, ostatní poštovní poukázkou.

7.Úhrada za předškolní vzdělávání je placena v hotovosti vedoucí učitelce v MŠ vždy za pololetí. Výše úhrady je stanovena vnitřní směrnicí, kterou vydává ředitelka školy.

8.Docházka dítěte do MŠ může být ukončenapo dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění:

  • jestliže bez omluvy nejméně jeden měsíc nedocházelo do MŠ
  • jestliže rodič závažným způsobem narušuje provoz MŠ
  • v průběhu zkušební doby
  • pokud rodič včas neplatí stravu a poplatky

Při ukončení docházky bude přihlédnuto k sociální a výchovné situaci v rodině a k potřebám dítěte.

9.V době školních prázdnin ( podzimních, vánočních, pololetních, jarních ) je provoz MŠ omezen. V období letních prázdnin bývá MŠ zpravidla 5 týdnů uzavřena.

10. Rodiče označí oblečení a obuv dětí přidělenými značkami, dají dětem do MŠ vhodné oblečení na pobyt venku, malým dětem náhradní oblečení. Nebudou dětem do MŠ dávat peníze ani jiné cennosti.

 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Stařeč
  
znamkaJakubské nám. 56
675 22 Stařeč
 
telefon(+420) 568 852 202
 
zsstarec@seznam.cz
 

Kde nás najdete

mapabw

Přihlašovací formulář