Charakteristika vzdělávání PDF Tisk

Cíle vzdělávání

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti zdravotně postižené a děti talentované.

Zaměříme se na:

  • osvojování poznatků o okolním světě a jeho rozmanitostech
  • rozvíjení schopnosti života ve společenství lidí a schopnosti přizpůsobit se
  • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
  • podporovat duševní pohodu, zdravý životní styl, rozvoj řeči a jazyka.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde byly děti maximálně šťastné a spokojené.

Popis a formy vzdělávání

Ve vzdělávání dětí budou vyváženě zařazeny spontánní a řízené aktivity. Veškeré vzdělávací cíle budou naplňovány formou aktivní účasti dětí založené na prožitku ve skupinách i individuálně. Všechny činnosti budou obsahovat prvky hry a tvořivosti. Vzdělávání dětí bude doplňováno návštěvami divadelních a hudebních pořadů pro děti v Třebíči, výstavami, výlety do ZOO do Jihlavy a blízkého okolí. Bude brán ohled na děti se specifickými potřebami, jak na děti s odloženou školní docházkou, s řečovými vadami, tak i na děti nadané a talentované.

 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Stařeč
  
znamkaJakubské nám. 56
675 22 Stařeč
 
telefon(+420) 568 852 202
 
zsstarec@seznam.cz
 

Kde nás najdete

mapabw

Přihlašovací formulář