Zadání pro domácí přípravu pro týden od 16. 3. do 20. 3. 2020

První třída


Druhá třída


Třetí třída


Čtvrtá třída


Pátá třída


Vypracované úkoly prosím zasílejte mailem přímo paní učitelce, která daný předmět učí. Děkujeme.