Základní škola a Mateřská škola Stařeč okres Třebíč, příspěvková organizace

Jakubské nám. 56
675 22 Stařeč

Tel.: 568 852 202
Tel. MŠ: 568 852 210
e-mail: zsstarec@seznam.cz
ID schránky: d6mmht3
IČO 70887926
IZO 600122000
Účet školy u Komerční banky v Třebíči, číslo 19-7754560217/0100

Adresa zřizovatele

Městys Stařeč
Jakubské nám. 50
675 22 Stařeč
tel.: 568 852 257