Školní řád základní školy (platnost od 1. 9. 2020)
Školní řád mateřské školy
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání
Školní vzdělávací program školní družiny
Klasifikační řád (platnost od 1. 9. 2020)
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015


Výhled rozpočtu 2020,2021,2022

Oznámení nepřítomnosti žáka na více dnů (platnost od 1. 9. 2019)
Pomůcky pro 1. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 2. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 3. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 4. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 5. ročník šk. rok 2020/2021

Úplata MŠ
Úplata ŠD

Správa osobních údajů (GDPR)

Informační povinnost
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů