Školní řád základní školy (platnost od 1. 9. 2022)
Školní řád mateřské školy (platnost od 1. 9. 2020)
Řád školní družiny (platnost od 1. 9. 2020)
Vnitřní řád školní jídelny (platnost od 1. 9. 2020)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Školní vzdělávací program – dodatek pro rok 2021/2022
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání – dodatek č. 1
Školní vzdělávací program školní družiny

Klasifikační řád (platnost od 1. 9. 2020)

Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2022/2023
Rozpočet 2023, Výhled rozpočtu 2024,2025

Oznámení nepřítomnosti žáka na více dnů (platnost od 1. 9. 2019)
Pomůcky pro 2. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 3. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 4. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 5. ročník šk. rok 2020/2021

Úplata MŠ
Úplata ŠD

Mimořádné uzavření ZŠ Stařeč 16.12. – 22.12.2021 – Souhlas MŠMT – č.j. MSMT-33617/2021-2

Správa osobních údajů (GDPR)

Informační povinnost
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů