Školní řád základní školy (platnost od 1. 9. 2020)
Školní řád mateřské školy
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Školní vzdělávací program – dodatek pro rok 2021/2022
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání
Školní vzdělávací program školní družiny
Klasifikační řád (platnost od 1. 9. 2020)
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2020/2021
Výhled rozpočtu 2020,2021,2022

Oznámení nepřítomnosti žáka na více dnů (platnost od 1. 9. 2019)
Pomůcky pro 2. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 3. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 4. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 5. ročník šk. rok 2020/2021

Úplata MŠ
Úplata ŠD

Správa osobních údajů (GDPR)

Informační povinnost
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů