Školní řád základní školy
Školní řád mateřské školy
Řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Školní vzdělávací program – dodatek pro rok 2021/2022
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání – dodatek č. 1
Školní vzdělávací program školní družiny

Klasifikační řád (platnost od 1. 9. 2020)

Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2020/2021
Výhled rozpočtu 2020,2021,2022

Oznámení nepřítomnosti žáka na více dnů (platnost od 1. 9. 2019)
Pomůcky pro 2. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 3. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 4. ročník šk. rok 2020/2021
Pomůcky pro 5. ročník šk. rok 2020/2021

Úplata MŠ
Úplata ŠD

Mimořádné uzavření ZŠ Stařeč 16.12. – 22.12.2021 – Souhlas MŠMT – č.j. MSMT-33617/2021-2

Správa osobních údajů (GDPR)

Informační povinnost
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů