Úplata školní družiny

Poplatek za ŠD je 150,-/měsíčně.
Úplata za kalendářní měsíce září – prosinec je splatná nejpozději do 15. října, za období leden – červen do 15. února převodem na účet školy u Komerční banky v Třebíči, číslo účtu 19-7754560217/0100.

Kroužky

V rámci mimoškolní činnosti školy nabízíme tyto kroužky:

Taneční
Florbal
Tvoření
Keramika
Anglický jazyk
Sportovní

Měsíční poplatek činí 100,-/150,- bezhotovostní platbou na účet školy.

Provozní doba školní družiny

Provoz ranní družiny pondělí až pátek od 6:30 do 7:30 v ZŠ
Provoz odpolední družiny pondělí až pátek od 11:40 do 16:00

Vychovatelky školní družiny

Alena Coufalová
Hana Chňoupková