Úplata školní družiny

Poplatek za ŠD je 60,-/měsíčně.

Poplatek se bude vybírat za měsíce září – prosinec 240,- (splatnost do konce září) a leden – červen 360,- (splatnost do konce ledna).

Kroužky

V prvním pololetí školního roku 2020/2021 nebudou ve škole organizovány žádné mimoškolní akce ani kroužky.

Provozní doba školní družiny

Provoz ranní družiny pondělí až pátek od 6:30 do 7:30 v ZŠ
Provoz odpolední družiny pondělí až pátek od 11:40 do 16:00

Ve školním roce 2020/2021 budou dvě samostatné oddělení:

  1. oddělení: 1. + 2. třída
  2. oddělení: 3. + 4. třída

Do ŠD budou přijati dojíždějící žáci 5. třídy nebo po domluvě s rodiči.

Během pobytu v budově školy se nebudou míchat děti z jednotlivých oddělení ŠD, při pobytu venku se děti setkávat mohou. Ve ŠD budeme preferovat pobyt dětí venku.

Vychovatelky školní družiny

Alena Coufalová
Hana Chňoupková
Petra Sedláčková