O škole

Základní škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Zvídavá a tvořivá škola“ . Jako cizí jazyk je vyučována angličtina od 3. ročníku. ZŠ společně se ŠD nabízí velké množství mimoškolních zájmových aktivit. Zájmové kroužky pro děti, výtvarné dílny pro maminky, společné akce pro rodiče a děti a víkendové sportovní akce.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok”. Pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ je nabízena 1× měsíčně MINIŠKOLIČKA (škola na zkoušku). Školní družina má také vypracovaný školní vzdělávací program, který je založený na tematických měsíčních celcích.

Školní jídelna připravuje i stravu pro děti a zaměstnance ZŠ (obědy) i MŠ (dopolední, odpolední svačiny, obědy).

Aktuality

Podzimní sběr starého papíru

Základní škola a Mateřská škola Stařeč pořádá PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 9. 11. 2022 (odpoledne) – 10. 11. 2022 Místo: hasičská zbrojnice na Jakubském nám. naproti škole bude zde kontejner …

Informace k zápisům do ZŠ a MŠ

Základní škola Zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 se bude konat v pátek 22. dubna 2022 od 14:00 do 16:00 hodin v budově Základní školy …