Zápis k povinnému vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 22.4.2022 od 14,00 v budově ZŠ Stařeč. Bližší informace budou k dispozici během března.

O škole

Základní škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Zvídavá a tvořivá škola“ . Jako cizí jazyk je vyučována angličtina od 3. ročníku. ZŠ společně se ŠD nabízí velké množství mimoškolních zájmových aktivit. Zájmové kroužky pro děti, výtvarné dílny pro maminky, společné akce pro rodiče a děti a víkendové sportovní akce.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok”. Pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ je nabízena 1× měsíčně MINIŠKOLIČKA (škola na zkoušku). Školní družina má také vypracovaný školní vzdělávací program, který je založený na tematických měsíčních celcích.

Školní jídelna připravuje i stravu pro děti a zaměstnance ZŠ (obědy) i MŠ (dopolední, odpolední svačiny, obědy).

Aktuality

Ředitelské volno 14. a 15. 12. 2021 pro všechny žáky

Č.j.:ZŠ a MŠ Sta – 69/2021 ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ZŠ A MŠ STAŘEČ V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a …

Ředitelské volno 27. 9. 2021 pro všechny žáky

Č.j.:ZŠ a MŠ Sta – 62/2021 ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ZŠ A MŠ STAŘEČ V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a …