Mléko do škol

Od září 2017 mají všichni žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks / měsíc .
Dodavatelem pro naši školu je firma BOVYS, s.r.o., která má schválené výrobky pro dodávky do škol v rámci projektu Mléko do škol.
Děti se nemusí přihlašovat k odběru, každý má nárok na dodané produkty.

Ovoce do škol

Žáci 1. – 5. tříd základních škol mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to díky projektu Evropské unie a České republiky “Ovoce do škol”.
Nabízíme zdarma zdravé produkty ke konzumaci ve škole, a to zpravidla každý týden. Pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100 % ovocných a zeleninových šťáv. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.
Snahou je, aby výběr ovoce a zeleniny byl co nejpestřejší, přičemž jsou upřednostňovány produkty našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.
Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.
Dodavatelem je pro tento školní rok firma Bovys, spol. s r. o..
Všechny děti dostanou toto ovoce o velké přestávce ve své třídě. Děti se nemusí přihlašovat k odběru, každý má nárok na dodané druhy.

EU peníze školám – šablony I.

Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 jsme nositeli a realizátoři projektu Naše cesta k inkluzi (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002226).
Projekt Rozvoj školy je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt usiluje o rozvoj školy prostřednictvím personální podpory (chůva v MŠ, speciální pedagog v ZŠ), osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků (DVPP), prevence logopedických vad u dětí v MŠ (DVPP – Logopedická prevence), podpora péče o dvouleté děti v MŠ ( DVPP), rozvojových aktivit pro žáky ZŠ (doučování) a setkávání s rodiči (odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči žáků ZŠ).
Na realizaci těchto aktivit jsme obdrželi finanční prostředky v celkové výši 729 918,00Kč.

EU peníze školám – šablony II.

Od 1. 9. 2018 do 21. 12. 2020 realizujeme projekt „Šablony II“. Celková finanční podpora by měla pro naši školu činit 1 134 303 Kč. Podpora projektu se týká personálního zabezpečení (školní asistent MŠ a ŠD, speciální pedagog ZŠ a MŠ a chůva v MŠ), rozvoje pedagogických pracovníků (DVPP, vzájemné sdílení zkušeností s malotřídními školami), realizace mimoškolních a školních projektů pro MŠ, ZŠ i ŠD a komunitně osvětových setkávání rodičů i veřejnosti.

„Učící se malotřídky“

Od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2020 jsme partnery projektu Učící se málotřídky (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000522).
Projekt Učící se málotřídky je spolufinancován Evropskou unií. Žadatelem a nositelem projektu je Vysočina Education, p. o.
V rámci projektu jsme zapojeni do následujících aktivit:
– Kolegiální podpora na MŠ malotřídní školy jako forma profesního rozvoje učitelek aneb „Každé dítě je jiné“
– Využití spontánnosti předškolních dětí v objevování psané řeči a hledání způsobů jejího „uchopení“
– Kolegiální podpora na ZŠ malotřídní školy jako forma profesního rozvoje pedagogů.