Mléko do škol

Od září 2017 mají všichni žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 2 ks / měsíc .
Dodavatelem pro naši školu je firma BOVYS, s.r.o., která má schválené výrobky pro dodávky do škol v rámci projektu Mléko do škol.
Děti se nemusí přihlašovat k odběru, každý má nárok na dodané produkty.

Ovoce do škol

Žáci 1. – 5. tříd základních škol mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to díky projektu Evropské unie a České republiky “Ovoce do škol”.
Nabízíme zdarma zdravé produkty ke konzumaci ve škole, a to zpravidla každý týden. Pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100 % ovocných a zeleninových šťáv. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.
Snahou je, aby výběr ovoce a zeleniny byl co nejpestřejší, přičemž jsou upřednostňovány produkty našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.
Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.
Dodavatelem je pro tento školní rok firma Bovys, spol. s r. o..
Všechny děti dostanou toto ovoce o velké přestávce ve své třídě. Děti se nemusí přihlašovat k odběru, každý má nárok na dodané druhy.

EU peníze školám – šablony I.

Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 jsme nositeli a realizátoři projektu Naše cesta k inkluzi (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002226).
Projekt Rozvoj školy je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt usiluje o rozvoj školy prostřednictvím personální podpory (chůva v MŠ, speciální pedagog v ZŠ), osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků (DVPP), prevence logopedických vad u dětí v MŠ (DVPP – Logopedická prevence), podpora péče o dvouleté děti v MŠ ( DVPP), rozvojových aktivit pro žáky ZŠ (doučování) a setkávání s rodiči (odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči žáků ZŠ).
Na realizaci těchto aktivit jsme obdrželi finanční prostředky v celkové výši 729 918,00Kč.

EU peníze školám – šablony II.

Realizace ukončena 21. 12. 2020.

„Učící se malotřídky“

Projekt ukončen 30. 6. 2021.

Od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2021 jsme partnery projektu Učící se málotřídky (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000522).
Projekt Učící se málotřídky je spolufinancován Evropskou unií. Žadatelem a nositelem projektu je Vysočina Education, p. o.
V rámci projektu jsme zapojeni do následujících aktivit:
– Kolegiální podpora na MŠ malotřídní školy jako forma profesního rozvoje učitelek aneb „Každé dítě je jiné“
– Využití spontánnosti předškolních dětí v objevování psané řeči a hledání způsobů jejího „uchopení“
– Kolegiální podpora na ZŠ malotřídní školy jako forma profesního rozvoje pedagogů.