Odhlašování stravy

Telefon 568 852 202
Pokud bude dítě odhlášeno do 14,30 hod., nebude pro ně následující den strava připravena a nebude ani účtována k úhradě. Dojde-li k odhlášení dítěte až po 14.30 hod., či následující den ráno (v případě nemoci nebo z jiného důvodu), bude strava (svačina a oběd) připravena i účtována a bude možné si ji vyzvednout v době od 11,00 do 11,30 ve školní jídelně do vlastních nádob. Toto však platí pouze první den nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit.

Cena stravy od 1. 5. 2023

Jídlo Cena MŠ Cena 1.– 4. třída 5. třída
Dopolední svačina 11,-
Oběd 27,-/30,-(odklad) 30,- 32,-
Odpolední svačina 9,-
Celkem 47,-/50,-(odklad) 30,- 32,-
Celkem za měsíc 940,-/1000,-(odklad) 600,- 640,-

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí ŠJ:

Iva Obůrková

Kuchařky:

Marcela Božejovská
Soňa Heřmanovská
Iveta Perničková