Provozní doba mateřské školy

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00.
Od 6:00 do 7:15 je provoz pouze v jedné třídě. Děti se schází do 8:00, po dohodě s učitelkou možno i později. Odchází podle potřeby rodičů buď před obědem v 11:45 nebo po obědě od 12:10 do 12:30. Odpoledne se děti rozcházejí po odpočinku od 14:15 do 16:00.

Úplata za předškolní vzdělávání

Základní částka úplaty pro období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 se stanovuje ve výši 400,- Kč měsíčně. Úplata za kalendářní měsíce září – prosinec je splatná vždy nejpozději do 15. října, za období leden – červen do 15. února převodem na účet školy u Komerční banky v Třebíči, 19-7754560217/0100.

Mimoškolní činnost

Miniškolička – příprava pro předškoláky 1× měsíčně od listopadu 2023

Zaměstnanci mateřské školy

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání:

Pavlína Hurdová

Učitelky mateřské školy:

Markéta Krejčová
Jarmila Ferdová
Pavla Pokorná
Zuzana Rezáková
Nikola Kolmanová

Školnice:

Martina Nováková
Jana Rozmahelová