Třídnické hodiny

Od letošního školního roku zavádíme ve všech třídách TŘÍDNICKÉ HODINY 1 měsíčně.

Náplní třídnických hodin budou aktivity na podporu pozitivního klimatu ve třídách, osobnostní rozvoj dětí a prevence rizikového chování.