Informace k chodu školy v novém školním roce

Vážení rodiče,

1. 9. 2020 začne nový školní rok. Všichni doufáme, že ho prožijeme všichni společně ve škole bez zásahů virů, ve zdraví, v pohodě a s úsměvem☺.

Ráda bych Vás touto cestou informovala o opatřeních, která naše škola v rámci prevence, a na základě Metodického pokynu MŠMT, zavedla.

Prosím o jejich pozorné přečtení a seznámení i Vašich dětí.

 1. Do školní budovy budou mít umožněn vstup jen žáci a zaměstnanci školy. Rodiče prosíme, aby se rozloučili nebo vyčkali na své děti ve vestibulu školy a nevstupovali do prostoru šaten nebo dalších prostor školy, pokud nebudou domluveni s p. učitelkou na konzultaci. Výjimkou bude první školní den – viz níže.
 2. Žák se přezuje a převleče v šatně, uloží si své věci do skříňky a odejde do umývárny v přízemí školy, kde si důkladně teplou vodou a mýdlem umyje ruce (aktovku si odloží na lavičku na chodbě). Po umytí rukou žák odchází do ŠD nebo své třídy, kde si ruce vydezinfikuje.
 3. Žák si důkladně myje a vydezinfikuje ruce vždy po použití WC a před každým jídlem (svačina, oběd).
 4. Po každé přestávce budou provedena dezinfekce klik a vodovodních baterií na sociálních zařízeních, po velké přestávce i ve třídách. Pravidelně se bude provádět i dezinfekce všech klávesnic v PC učebně.
 5. Na oběd budou žáci chodit dle časového rozvrhu, každá třída samostatně. Dezinfekce stolů a židlí proběhne vždy po odchodu dané třídy.
 6. Žáci budou po celou dobu vyučování ve své třídě s výjimkou půlení hodin a HV.
 7. Ranní družina bude v provozu od 6,30 – 7,30, odpolední ŠD bude v provozu do 16,00 ve dvou samostatných odděleních. 1. oddělení – 1. + 2. třída, 2. oddělení 3. + 4. třída. Do ŠD budou přijati dojíždějící žáci 5. třídy nebo po domluvě s rodiči. Během pobytu v budově školy se nebudou míchat děti z jednotlivých oddělení ŠD, při pobytu venku se děti setkávat mohou. Ve ŠD budeme preferovat pobyt dětí venku.
 8. V prvním pololetí školního roku nebudou ve škole organizovány žádné mimoškolní akce (výjimkou je setkání s p. Hořákem a jeho zvířátky, které proběhne venku a projekty mimo školu hrazené z EU) ani kroužky.
 9. Ve třídách, na WC i umývárně budou k dispozici jednorázové ručníky. Prosím nedávejte dětem látkové ručníky.
 10. Není možné dětem během vyučování zajistit pitný režim, proto dejte svým dětem dostatek pití (nenosit hrníčky do tříd).
 11. Každou přestávku se bude ve třídách dostatečně větrat.
 12. Prosíme rodiče, aby kontrolovali dětem pomůcky (pouzdro, pravítka, rýsovací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo apod.) Bude zakázáno půjčování pomůcek mezi žáky.
 13. V případě respiračního onemocnění nebo jeho příznaků budeme okamžitě kontaktovat rodiče, dítě izolujeme od ostatních žáků. Rodiče jsou povinni si dítě ve škole vyzvednout.
 14. Pokud má dítě projevy alergie (rýma, kašel, kýchání) je nutné doložit potvrzení od praktického lékaře.

1. 9. 2020 budou mít možnost rodiče žáků 1. třídy se zúčastnit slavnostního zahájení školního roku. Ostatní rodiče mohou pomoci dětem s věcmi do šatny. Od 2. 9. bude umožněn vstup rodičům do prostor šaten a do ostatních prostor školy pouze po projednání s p. učitelkou nebo p. ředitelkou a v době rodičovských schůzek a konzultací. Při vstupu do školy, prosím, použijte dezinfekci☺!

Izolační místnost v případě virového onemocnění dítěte je bývalá šatna MŠ (nyní prostory ŠD) – zadní vchod – zde bude možné dítě vyzvednout.

Není v našich prostorových a ni personálních možnostech zajistit vše tak, aby se děti nemíchaly. K setkávání dětí z různých tříd bude docházet v prostorách šaten a v ranní družině. Ale doufám, že vše zvládneme.

Přeji Vašim dětem i Vám pohodový školní rok☺

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek i nápadů mě neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem Mgr. Kateřina Zlámalová, ředitelka školy