Ředitelské volno 16. 10. 2020

Č.j.:ZŠ a MŠ Sta – 96/2020 ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ZŠ A MŠ STAŘEČ
V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)z organizačních a provozních důvodů
vyhlašuji
ředitelské volno na 16. 10. 2020 pro všechny žáky.
(V době ředitelského volna nemají žáci nárok na odebrání oběda v ŠJ.)
Děkujeme za pochopení Mgr. Kateřina Zlámalová, ředitelka školy

PDF ke stažení