Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se bude konat v pátek 10. května 2024 od 9:00 do 12:00 hodin v budově Mateřské školy Stařeč.

Rodiče, kteří se dostaví se svým dítětem k zápisu, jsou povinni předložit občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte a u dětí mladších 5 let kopii očkovacího průkazu.

   Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

   SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ STAŘEČ

   ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ