Zadání pro distanční výuku pro týden od 9. 11. do 13. 11. 2020

   Rozvrh online výuky od 9. 11. 2020


První třída


Druhá třída


Třetí třída


Čtvrtá třída


Pátá třída


Vypracované úkoly prosím zasílejte v den, který je uveden v týdenním plánu, mailem přímo paní učitelce, která daný předmět učí. Děkujeme.