Zadání pro domácí přípravu pro týden od 4. 5. do 8. 5. 2020

   Rozvrh online výuky


První třída


Druhá třída


Třetí třída


Čtvrtá třída


Pátá třída


Vypracované úkoly prosím zasílejte v den, který je uveden v týdenním plánu, mailem přímo paní učitelce, která daný předmět učí. Děkujeme.