Zadání pro domácí přípravu pro týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

   Rozvrh online výuky od 25. 5. 2020


Dobrovolné úkoly


První třída


Druhá třída


Třetí třída


Čtvrtá třída


Pátá třída


Vypracované úkoly prosím zasílejte v den, který je uveden v týdenním plánu, mailem přímo paní učitelce, která daný předmět učí. Děkujeme.